عکاسی مدلینگ

امروزه بخش مهمی از صنعت عکاسی که برای عکاسان درآمد بالایی ایجاد می‌کند عکاسی مدلینگ و فشن است. این درآمد بالا به این خاطر است که هر کسی نمی‌تواند یک عکاس مدلینگ خوب باشد و عکس‌های تاثیرگذار و جذابی ثبت کند. عکاسی مدلینگ علاوه بر عکاس به یک راهبر و هدایت‌گر احتیاج دارد و عکاسی که توانایی برقراری ارتباط مناسب و هدایت درست مدل را نداشته باشد از چرخه این صنعت بیرون می‌افتد.

منبع نور اصلی یا همان Main light را نور چتری قرار دهید. مزیت نور چتری به دیگر نورها این است نور نرم‌تری ایجاد می‌کند. البته جدیدا استفاده از اُکتاباکس به جای نور چتری رواج پیدا کرده که آن هم نور بسیار خوبی است.