عکاسی پرتره

عکاسی پرتره کودک چیست ؟

این زمینه از پیچیده ترین شاخه های عکاسی است زیرا باید ارتباط چشمی با کودک برقرار کنیم و در این نوع عکاسی عکس ها نباید مصنوعی باشد و در لحظه عکاسی می‌شود زیرا حالت های طبیعی در حال بازی کردن کودکان جذابیت پرتره را چندبرابر می‌کند.

برای عکاسی پرتره بر اساس تجربه نورپردازی یک طرفه بهترین نورپردازی است.
نورپردازی یک طرفه همانطور که از نامش پیداست یعنی یک طرف سوژه به سمت نور و طرف دیگر آن به سمت تاریکی باشد این شکل از نورپردازی عکس هارا دراماتیک و پر از حس می‌کنند.