پرزنت کودک به همراه خانواده در مجموعه

 
 

با ورود کودک پرسنل با رویی گشوده پذیرای خانواده هستند.
در ابتدا بعد از پذیرایی از خانواده قبل از شروع عکاسی در سالن پذیرش لباس های همراه کودک برای عکاسی با هر کدام ازتم های انتخابی ست می شوند.
برای مدیریت زمان درعکاسی با توجه ب همکاری کودک و تایم خواب وخوراک ، ثبت حال خوب او و همچنین الویت خانواده و تم های مختلف وعکس های تکی کودک و خانوادگی با خانواده نهایی میشود.

 

شروع عکاسی و ثبت خاطرات با ریماگل
تم های انتخابی که زمان رزرو با مادر یا پدرهماهنگ و ازقبل چیدمان میشوند آماده برای شروع عکاسی هستند.
برای مثال در عکاسی یک سالگی به طور معمول با تم تولد عکاسی کودک آغاز می شود و در صورت تمایل خانواده برای بادکنک آرایی تم تولد ، در زمان رزرو گفته می شود و از قبل آماده میشود.
در زمان عکاسی در کنارعکاس دو دستیار حضور دارند در صورت صلاح دید خانواده و تیم عکاسی، خانواده میتوانند با خیال آسوده در سالن پذیرش حضور داشته باشند.

برای چیدمان و نورپردازی و هندل کردن کودک در این بازه زمانی و همچنین عکاسی و فیلمبرداری با به روزترین تجهیزات و تجربه کافی در این زمینه و نگاهی حرفه ای، تیم ریماگل خروجی بینظیری ارایه میدهند.
بین عکاسی برای چیدمان تم بعدی خانواده در پذیرش پذیرایی می شوند و استراحتی برای کودک وتغییر فضا میشود وفضای عکاسی برای کودک از لحاظ ذهنی و روانی خسته کننده نمی شود.
در این بازه تمام تلاش تیم برای اجرای تم های انتخابیست.
بعد از اتمام عکاسی، برای سهولت کار، انتخاب عکس به صورت حضوری با پذیرایی ریماگل در کنار تیم مجرب،انتخاب عکس انجام میشود و در صورت تمایل برای انتخاب عکس و حضوردرتایم دیگری هماهنگ می شود.

 

در صورتی که کودک همکاری لازم را نداشته با هماهنگی مجموعه با خانواده ، ادامه عکاسی وهمچنین انتخاب عکس در تایم دیگری انجام میشود.

 
 
 
 

پرزنت کودک به همراه خانواده

 
 

با ورود کودک پرسنل با رویی گشوده پذیرای خانواده هستند.
در ابتدا بعد از پذیرایی از خانواده قبل از شروع عکاسی در سالن پذیرش لباس های همراه کودک برای عکاسی با هر کدام ازتم های انتخابی ست می شوند.
برای مدیریت زمان درعکاسی با توجه ب همکاری کودک و تایم خواب وخوراک ، ثبت حال خوب او و همچنین الویت خانواده و تم های مختلف وعکس های تکی کودک و خانوادگی با خانواده نهایی میشود.

 

شروع عکاسی و ثبت خاطرات با ریماگل
تم های انتخابی که زمان رزرو با مادر یا پدرهماهنگ و ازقبل چیدمان میشوند آماده برای شروع عکاسی هستند.
برای مثال در عکاسی یک سالگی به طور معمول با تم تولد عکاسی کودک آغاز می شود و در صورت تمایل خانواده برای بادکنک آرایی تم تولد ، در زمان رزرو گفته می شود و از قبل آماده میشود.
در زمان عکاسی در کنارعکاس دو دستیار حضور دارند در صورت صلاح دید خانواده و تیم عکاسی، خانواده میتوانند با خیال آسوده در سالن پذیرش حضور داشته باشند.

 

برای چیدمان و نورپردازی و هندل کردن کودک در این بازه زمانی و همچنین عکاسی و فیلمبرداری با به روزترین تجهیزات و تجربه کافی در این زمینه و نگاهی حرفه ای، تیم ریماگل خروجی بینظیری ارایه میدهند.
بین عکاسی برای چیدمان تم بعدی خانواده در پذیرش پذیرایی می شوند و استراحتی برای کودک وتغییر فضا میشود وفضای عکاسی برای کودک از لحاظ ذهنی و روانی خسته کننده نمی شود.
در این بازه تمام تلاش تیم برای اجرای تم های انتخابیست.
بعد از اتمام عکاسی، برای سهولت کار، انتخاب عکس به صورت حضوری با پذیرایی ریماگل در کنار تیم مجرب،انتخاب عکس انجام میشود و در صورت تمایل برای انتخاب عکس و حضوردرتایم دیگری هماهنگ می شود.

 

در صورتی که کودک همکاری لازم را نداشته با هماهنگی مجموعه با خانواده ، ادامه عکاسی وهمچنین انتخاب عکس در تایم دیگری انجام میشود.

 

تصاویری از محیط آتلیه ریماگل: